Kdykoliv Kamkoliv

ŠVÝCARSKO - OHROMUJÍCÍ PANORAMA WALLISU

kufr

Termín:04.08. (Út) - 09.08. (Ne) 2020

změnit termín

Délka pobytu:6 dní, 5 nocí

ID hotelu:893475

Doprava:Autobus

Odletové místo:

Strava:Snídaně

Cena vč. tax: 8 390 Kč

Poloha
Poznejte s námi rozmanitosti a krásy Švýcarska. Navštívíme jedinečný Bern, gastronomií nabité středověké Gruyéres, Chamonix, vyjedeme lanovkou na Aigulle du Midi. Čeká nás jízda panoramatickým Mont Blanc Expressem a symbol Švýcarska Matterhorn. Perfektní relaxaci si užijeme mezi mohutnými horskými masívy v nejznámějších termálních lázních Leukerbad.

Zájezd provází Lukáš Zedníček.


Bern – Gruyéres – Chamonix - Aigulle di Midi - Mont Blanc Express – Martigny – Zermatt – Matterhorn - Gornergratt – Brig - Leukerbad
Program
1. den zájezdu:
Odjezd z ČR ve večerních hodinách, (cca v 23:00 hod. překročení hranic z ČR).

2. den zájezdu:
Ráno hlavní město Švýcarské konfederace BERN (UNESCO), jedinečné středověké centrum stěsnané na malém kousku země vymezeném obloukem řeky Aare, terasové budovy, hodinová věž, gotický Münster, Zentrum Paul Klee aj. Následuje prohlídka půvabného městečka GRUYÉRES s hradem jako z pohádky, proslaveného výrobou čokolády a sýrů, popř. návštěva sýrárny. Odjezd na ubytování.

3. den zájezdu:
Pobyt v horském turistickém městečku CHAMONIX, fakult. lanovkami na okolní vrcholy AIGULLE DU MIDI (3842 m n.m.) nebo LE BRÉVENT (2526 m n.m.). Vychutnáme si nádherný pohled na rozsáhlé ledovce MONT BLANCU, nejvyšší hory Evropy a vláčkem MONT BLANC EXPRESS odjedeme z Chamonix Mont Blanc do Martigny. Na romantické a dobrodružné cestě projede vlak divokou soutěskou TRIENTSCHLUCHT, podél hučících vod a hlubokých horských rozsedlin se vyšplhá do ohromujících výšek. Strhující cesta povede skrze nedotčenou vysokohorskou krajinu a malebné vesničky. Z Martigny pokračujeme přes středověké město Sion s výhledem na opevněný kostel Valére a pevnost Tourbillon na ubytování do hotelu.

4. den zájezdu:
Den strávíme v ZERMATTU, na samém konci údolí Mattertal, pod nejslavnější a nejfotografovanější horou Švýcarska MATTERHORN, ze všech stran obklopené dalšími 38 čtyřtisícovkami. Fakult. výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3100 m) s krásnými rozhledy na skupinu Monte Rosa (4634 m), Matterhorn (4478 m), Dom a Täschhorn nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN. Vám, kteří dáte přednost prohlídce Zermattu, doporučujeme procházku alpskou krajinou k soutěsce Gornerschlucht (cca 2 hod. tam i zpět). V podvečer návrat na ubytování.

5. den zájezdu:
Údolím řeky Rhony
pokračujeme přes BRIG, krátká zastávka ve městě s nejvýznamnějším barokním palácem země, do světoznámých termálních lázní LEUKERBAD, které patří mezi jedny z největších v Alpách. Relaxace mezi mohutnými horskými masívy, 22 hal a otevřená koupaliště s termální vodou, která má teplotu až 51°C. Kdo se nechce koupat může využít bohaté možnosti turistických výletů po okolí nebo vyjet kabinkovou lanovkou do průsmyku GEMMI. V podvečerních hod. odjezd do ČR.

6. den zájezdu:
Návrat v ranních hodinách, Praha cca 6.00 hod. a dále dle míst nástupů.
Cena zahrnuje
 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • jízdné Täsch – Zermatt a zpět,
 • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 3x snídani,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • lanovky,
 • vláček,
 • fakultativní služby
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • Mont Blanc Express cca 27 € (platba na místě),
 • 1lůžk. pokoj 1290 Kč,
 • 2x večeře 1100 Kč,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Nástupní místa
04.08. - 09.08. Odjezd A, B + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE
Sleva
 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

ŠVÝCARSKO - OHROMUJÍCÍ PANORAMA WALLISU

destinace: Švýcarsko, Poznávací zájezdy - Švýcarsko, Švýcarsko

termín:04.08. (Út) - 09.08. (Ne) 2020 (6 dní, 5 nocí) | změnit termín

doprava: Autobus /

strava: Snídaně

ŠVÝCARSKO - OHROMUJÍCÍ PANORAMA WALLISU
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...